• Home

New KS Kurve

บุหรี่ไฟฟ้าของเรา

KS Flavor

ราคา : 1,150.-

RELX Classic

ราคา : 1,150.-

RELX Infinity

ราคา : 1,090.-

บุหรี่ไฟฟ้า KS Flavor

อุปกรณ์ภายในกล่อง

คุณสมบัติสินค้า

มีทั้งหมด 7 สี
มีทั้งหมด 16 รส

ราคา : 350.- (2 ชิ้น)

บุหรี่ไฟฟ้า RELX Classic

อุปกรณ์ภายในกล่อง

คุณสมบัติสินค้า

มีทั้งหมด 9 สี
มีทั้งหมด 20 รส

ราคา : 500.- (3 ชิ้น)

RELX Infinity

อุปกรณ์ภายในกล่อง

คุณสมบัติสินค้า

มีทั้งหมด 5 สี
มีทั้งหมด 12 รส

ราคา : 200.- (1 ชิ้น)