New KS Kurve

สินค้าของเรา

KS Flavor

ราคา : 1,150.-

RELX Classic

ราคา : 1,150.-

RELX Infinity

ราคา : 1,150.-

KS Flavor

อุปกรณ์ภายในกล่อง

คุณสมบัติสินค้า

มีทั้งหมด 7 สี
มีทั้งหมด 16 รส

ราคา : 350.- (2 ชิ้น)

RELX Classic

อุปกรณ์ภายในกล่อง

คุณสมบัติสินค้า

มีทั้งหมด 9 สี
มีทั้งหมด 20 รส

ราคา : 490.- (3 ชิ้น)

RELX Infinity

อุปกรณ์ภายในกล่อง

คุณสมบัติสินค้า

มีทั้งหมด 5 สี
มีทั้งหมด 12 รส

ราคา : 190.- (1 ชิ้น)